Spoločnosť TM real, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, je developerská spoločnosť, ktorá sa dlhodobo zaoberá investičnými príležitosťami v stavebníctve po celom území SR. Úspešne sa podieľala na výstavbe obchodných centier, bytových domov aj priemyselnej výstavbe.

Činnosťou spoločnosti je vyhľadanie vhodných nehnuteľností, preverenie súladu zámeru s územným plánom mesta, majetkovoprávne preverenie a vyrovnanie, zabezpečenie inžiniersko-projektovej činnosti potrebnej pre vydanie stavebných povolení, zabezpečenie realizácie výstavby až po obsadenie objektov nájomníkmi.

Kontakty:

TM real, spol. s r. o.
JUDr. Tibor Mészáros
konateľ spoločnosti

Gorkého 10
811 01 Bratislava
mobil: +421 903 24 10 20
e-mail: tmreal@tmreal.eu
web: www.tmreal.eu